TELEFON - FAX

+90 (352) 611 31 68 +90 (352) 611 99 35

FAYDALI BİLGİLER...

TAŞIMA BELGESİ NEDİR?

DUYURULAR

02/05/2008 tarih ve 2008/KUGM-17/MYB sayılı Genelge ile şehir içi yolcu taşımacılığında çalışan şoförler de bu kapsama dahil edilmiş ve böylelikle tüm ticari araç şoförlerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunlu hale getirilerek kapsam genişletilmiştir.

(Konşimento)

Taşıma Belgesi veya konşimento; ihracatçı ile malları belli bir noktadan diğerine taşıyacak olan taşıyıcı arasında yapılan sözleşmedir.Genellikle standart formatlara sahip olan taşıma belgesi taşıyıcı veya nakliye aracısı tarafından ihracatçıya gerekli detaylar sorularak hazırlanır. İhracatçıya hangi tür nakliye ile mallarını taşıtmak istediği, malların değeri, ağırlığı, hacmi ve evraklar için gerekli diğer detaylar ve herhangi bir aksaklık durumunda ödemeyi kimin yapacağı gibi hususlarda bilgi istenir.

Taşıma belgesi, nakliye türüne ve nakliyeciden nakliyeciye değişebilir. Nakliyeye konu olan malları taşıyan ile taşıtan arasında yapılan bir taşıma sözleşmesi, malların taşıyan tarafından teslim alındığını gösteren bir makbuz olup, bazı şartlar altında kıymetli evrak niteliğindedir. Taşıma belgelerinin tümü makbuz özelliğinde olmakla beraber, bu belgelerin bazıları sözleşme veya kıymetli evrak niteliği taşımayabilirler.

Konşimentolar teslim şekillerine göre:
a-) Nama yazılı konşimento,
b-) Emre yazılı konşimento,
c-) Hamiline yazılı konşimento,
d-) Tesellüm konşimentosu,
e-) Yükleme konşimentosu olabilir.

Ayrıca; 1-) Deniz konşimentosu 2-) Özellikli konşimentolar 3-) Diğer taşıma belgeleri olarak üç sınıfta gruplandırılmaktadır.


Özellikli konşimento türleri: tek konşimento(trough B/L), kombine nakliyat konşimentosu(combined transport B/L), konteyner konşimentosu, düzgün hat konşimentosu, kısa konşimento, tanker konşimentosu, ciro edilemez konşimento, navlun sözleşmesine dayalı konşimento, kaptan makbuzudur.
Diğer taşıma belgeler ise; havayolu konşimentosu, demiryolu hamule senedi, karayolu taşıma senedi (CMR belgesi), nakliyeci makbuzları, FİATA tesellüm belgeleri, posta makbuzudur.


UCP 500, 23. Maddeden, 34. Maddeye kadar olan bölümü konşimento ile ilgilidir:
Deniz/ Okyanus Konşimentosu (Md.23), Ciro Edilemez Denizyolu Taşıma Senedi (Md.24),Charter Party Konşimentosu (Md.25), Çok Şekilli (multimodal) Taşımaya İlişkin Taşıma Belgesi (Md.26), Havayolu Taşıma Belgesi (Md.27), Karayolu, Demiryolu veya Karasal Su Yolu Taşıma Belgeleri (Md.28), Kurye ve Posta Makbuzları (Md.29), Navlun Komisyoncuları (Freight Forwarders) tarafından Düzenlenen Taşıma Belgeleri (Md.30), Güverte Üzerinde, Yüklenen tartı ve Sayımına Göredir, Gönderenin İsmi (Md.31),Temiz Taşıma Belgeleri Clean on Board (Md.32), Navlunu Ödenecek/Ödenmiş Taşıma Belgeleri (Md.33) ile düzenlenmiştir.Taşıma Belgesi Hangi Bilgileri içerir?
[1] Normalde firma antetli fatura kullanılır. ( Şayet müşterinin handling acentası varsa ve bu evrakta gösterilmemişse konşimentonun gerçekleşmesinde gecikmeler olabilir.)
[2] Konsinye (alıcı) adresi aynı formda mutlaka gösterilmelidir ve gerekli görülen detaylar da yer almalıdır.
[3] Alıcının handling elleçleme işlemlerini yapan acentasının adresinin bu kolonda gösterilmesi gerekir.
[4] Taşıyıcının sorumluluğunun başladığı yeri belirtir. (Taşıyıcının malları alacağı yer gösterilmemiş veya yanlış gösterilmişse navlun ödemesi yanlış yapılabilir.)
[5] Malları taşıyan araç belirtilir.
[6] Araca yüklemenin yapıldığı yer belirtilir.
[7] Araçtan boşaltmanın yapılacağı liman belirtilir. (Yanlış belirtildiği takdirde mallar yanlış yerde boşaltılacaktır.)
[8] Nihai varış yeri yazılır. (Yanlış adres verildiği takdirde mallar kaybolabilir veya gecikebilir.)
[9] İkinci bir araç sözkonusu ise buraya yazılır.
[11] İkinci araçta malların indirileceği (boşaltılacağı) liman belirtilir.
[12] Varsa iki aracın son varış noktası yazılır.
[13] İhracatçı nakliye acentası kullanıyorsa adını, adresini de içermelidir. (Nakliye acentası belirtilmez ise gecikmeler olabilir.)
[14] İşaret ve numaralar belirtilmelidir.
[15] Gümrük kapısında kullanılan mühür(damga) numarası yazılır. (Tam konteyner yüklendiği durumda damga numarası belirtilmez ise veya yanlış yazılır ise gecikmeler olabilir.)
[16] Konsinye (gönderilen mal) ve ambalaja ilişkin genel açıklama yer alır. Palet sistemi kullanılmışsa veya yükleme-boşaltma sırasında dikkat edilmesi gereken bir şey varsa belirtilir.
[17] Gönderilen malın toplam ağırlığı belirtilir. (Yanlış rakam nedeniyle yanlış ödeme yapılır)
[18] Gönderilen malın toplam hacmi belirtilir. (Yanlış rakam nedeniyle yanlış ödeme yapılır)
[19] İthal edilen ülkede kullanılan sınıflandırmaya göre tarife numarası yazılır.
[20] FOB (Güvertede teslim fiyatı) değer yazılır. (FOB değerinin yanlış olması durumunda ithalatçı ekstra maliyetle karşılaşır.)(Fakat konşimento üzerinde mal bedeli belirtmek herzaman gerekli değildir.Ve armatörden izin alınacak bir durumdur.Çünkü konşimentoda belirtilen mal bedelinden taşıyıcı sorumlu olur)
[21] Şayet hacim ve ağılık yanlış verilir veya yanlış hesaplanırsa malları istif edilmesinde sorun olabilir, ekstra maliyete yol açabilir.
[22] Toplam koli sayısı yazılır.
[23] Her bir kolinin boyu yazılır.
[24] Her bir kolinin eni yazılır.
[25] Her bir kolinin yüksekliği yazılır.
[26] Her bir kolinin hacmi yazılır.
[27] Kolilerin toplam hacmi yazılır.
[28] (Konşimentoda yanlışlar var ise alıcının talepleri karşılayan belgelere sahip olamamışsınız demektir.)
[29] (Navlun ve diğer giderleri kimin ödeyeceği belirtilmemişse, daha fazla ödeme yapmanız gerekebilir.)
[30] (Tam ve doğru doldurulmayan belgelerin yer alması durumunda, kontrol mercinin bu evrakları kontrolü zorlaşır.)
[31] Gerekli konşimento numarası orjinal ve kopyalarda aynı olmalıdır.
[32] Yönergelere uygun hazırlanmadığı takdirde gerekli belgeler sağlanamayacaktır.
[33] Nakliyeci veya ihracatçı için konşimento şekli ve numarası gereklidir.
[34] Konşimento şekli ve numarası ürüne uygun olmalıdır.
[35] Navlun maliyetlerini kimin ödeyeceği belli olmalıdır.
[36] Diğer ödemeleri kimin yapacağı belli olmalıdır.
[37] Nakliyeci veya ihracatçı adına yetkili kişinin imzası. (İhracatçı tarafından imzalanmayan taşıma belgesi nakliyeci tarafından kabul edilmeyebilir.)


Karşılaşılan Temel Sorunlar ve Dikkat Edilmesinde Fayda Görülen Hususlar.
1. Nakliyeci/ihracatçının adı ve adresi dikkatle kontrol edilmelidir.
2. Konsinyatörün(alıcının) adı ve adresinin doğruluğundan emin olunuz.
3. Varsa konsinyatörün acentasının adı mutlaka yazılmalıdır.
4. Güzergaha ilişkin detaylar transit veya parsiyel olup olmadığı belirtilmelidir.
5. Nakliye acentasının adı ve adresinin doğruluğu kontrol edilmelidir.
6. Mallara ilişkin detaylı bilgi, tam konteyner ile taşınıyorsa damga numarası belirtilmelidir.
7. Toplam ağırlık ve tarife numarası kontrol edilmelidir.
8. Kolilerin ağırlık ve hacimlerine ilişkin detaylar ve toplamı dikkatle hesaplanmalıdır.
9. Toplam hacim doğru biçimde hesaplanıp yazılmalıdır.
10. FOB değerinin hesaplanması için; ex works (iş yeri teslim, fabrika çıkış fiyatı) fiyatına limanda teslim maliyeti eklenmelidir.
11. Gerekli belgelere ilişkin bilgilerin yazılması unutulmamalıdır.
12. Tarih ve imza mutlaka olmalıdır.
13. Nakliyeye ilişkin diğer evraklarla birlikte hazırlanan taşıma belgesinin de bir örneği saklanmalıdır.